Regex för att plocka ut en grupp ur en sträng

Post date: Aug 27, 2009 8:10:47 AM

Regex r = new Regex(@"\[(?<id>[0-9]*)\]", RegexOptions.Compiled);

Console.WriteLine(r.Match(input).Result("${id}"));