EPiServer minimal scheduled job

Post date: Jan 17, 2010 10:42:02 PM

using System;using System.Collections.Generic;using System.Web;using EPiServer.PlugIn;namespace EPiServer { [ScheduledPlugInAttribute(DisplayName="Detta är ett litet jobb som ska köras", Description="Jobbet hanterar roliga saker")] public class ScheduledJob { public static string Execute() // kan vara void eller string { return DateTime.Now.ToString(); } }}