EPiServer anteckningar från kursen

Post date: Jan 18, 2010 8:53:35 PM

Vid install:

Default är Windows Membership provider

DataFactory - Laddar PageData-object från databasen eller skapa nya med defaultvärden.

Om man använder "Page Type Name" för att hämta ett PageData object så måste man vara nogrann med att skriva små och stora bokstäver.

Tip:

Ställ in Text Editor -> XML -> Formating så att varje attribut hamnar på egen rad

Membership-systemet i episerver följer asp.net standarden MemberShip providers. Det gör att man kan använda de inbyggda Login-kontrollerna i asp.net.

Man ärva från SqlMembershipProvider och implementera de delar som man vill styra nogrannare. Tex så kan man göra så att man kan logga in med organisationsnummer eller epost, eller kortnummer. I sin nya klass så hanterar man då bara inloggningsbiten.

Med virtuella roller kan man skriva logic som avgör om en användare har den rollen. Exempelvis så kan man skriva en virtuell roll som folk får om det är måndag. På någon aspx-sida kan man då köra IsInRole(mondayrole) och då skriva ut lite roliga historier eller något. Eller så sätter man rättigheter i Edit-läge på om denna virtuella roll får se sidan alls. Det kommer då bara hända på måndagar. Fler exempel är att avgöra vilket land som folk bor i, eller vilken webbläsare dom använder.

Kolla web profile Generator på Codeplex

Kolla på LinqPad för att leka med LINQ.

https://www.coderesort.com/p/epicode/wiki/WikiStart